اطلاعات لحظه‌ای: 1398/12/07
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 41,570 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 40,988 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/12/07
کل خالص ارزش دارائی ها 1,052,502,105,070 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 40,988 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 40,988 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 41,570 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 25,678,400

تاریخ آغاز فعالیت:

1398/08/16

مدیر صندوق:

شركت تامين سرمايه اميد

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فريوران

مدیران سرمایه گذاری:

پيمان تاتايي، احسان عسكري فيروزجائي، عبداله دريابر

حسابرس:

موسسه حسابرسي بهراد مشار