بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/05/26
کل خالص ارزش دارائی ها 158,035,332,227 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,546,576 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,546,576 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,563,406 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 102,184

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/09/06

مدیر صندوق:

شركت تامين سرمايه اميد

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فريوران

مدیران سرمایه گذاری:

پيمان تاتايي، مازيار فرخي، عبداله دريابر

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهبين

نمودار‌ها