اطلاعات لحظه‌ای: 1399/03/04
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 79,965 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 79,367 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/03/04
کل خالص ارزش دارائی ها 3,645,163,965,020 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 79,367 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 79,367 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 79,965 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 45,928,400

تاریخ آغاز فعالیت:

1398/08/16

مدیر صندوق:

شركت تامين سرمايه اميد

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فريوران

بازارگردان:

شركت تامين سرمايه اميد

مدیران سرمایه گذاری:

پيمان تاتايي، احسان عسكري فيروزجائي، عبداله دريابر

حسابرس:

موسسه حسابرسي بهراد مشار