اطلاعات لحظه‌ای: 1400/02/25
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 92,571 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 91,929 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/25
کل خالص ارزش دارائی ها 2,672,025,825,711 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 91,929 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 91,929 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 92,571 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 29,066,400

تاریخ آغاز فعالیت:

1398/08/16

مدیر صندوق:

شركت تامين سرمايه اميد

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

بازارگردان:

شركت تامين سرمايه اميد

مدیران سرمایه گذاری:

عبداله دريابر، سيدعلي خسروشاهي، ميلاد رحمانياني

حسابرس:

موسسه حسابرسي بهراد مشار